1. Home
 2. O nas
 3. Regulamin hotelu

Regulamin hotelu

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

REGULAMIN DOMU MUZYKA

Regulamin służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1

 1. Pomieszczenia mieszkalne w Domu Muzyka, zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego.
 3. Jeśli najemca pokoju, zwany dalej „Gościem” nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
 4. Zamiar przedłużenia pobytu wykraczający poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Dom Muzyka uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§2

 1. Gość nie może udostępniać w żaden sposób pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w Domu Muzyka mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 3. Dom Muzyka może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności wyrządzając szkodę na mieniu Domu Muzyka, bądź jego Gości, szkodę na osobie Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w Domu Muzyka, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Domu Muzyka.

§3

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Domu Muzyka niezwłoczną reakcję.
 2. Dom Muzyka ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Domu Muzyka,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  5. sprawną pod względem technicznym usługę hotelową; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Dom Muzyka dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§4

 1. Na życzenia Gościa Dom Muzyka świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 1. udzielanie informacji związanych z pobytem i z podróżą,
 2. budzenie o oznaczonej godzinie,
 3. przechowywanie bagażu w dniu przyjazdu i wyjazdu, przy czym Dom Muzyka może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§5

 1. Dom Muzyka ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Odpowiedzialność Domu Muzyka z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona zgodnie z art. 849 §1 Kodeksu Cywilnego, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytów recepcji.
 3. Dom Muzyka może odmówić przyjęcia przedmiotów do depozytu w recepcji, w przypadku gdy zagrażają one bezpieczeństwu lub, jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Domu Muzyka mają zbyt dużą wartość, lub gdy zajmują zbyt wiele miejsca.
 4. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§6

Dom Muzyka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa zaparkowanego na parkingu przed Domem Muzyka.

§7

 1. W Domu Muzyka obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Domu Muzyka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Dom Muzyka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszy tę zasadę.

§8

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość winien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Domu Muzyka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,  i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zakaz powyższy nie dotyczy żelazek elektrycznych udostępnianych Gościom przez Dom Muzyka. Gość jest zobowiązany do zachowania szczególnej uwagi przy korzystaniu z udostępnionego żelazka elektrycznego i spoczywa na nim odpowiedzialność za wyłączenie urządzenia po zakończeniu prasowania i nie pozostawiania go bez nadzoru po jego włączeniu.

§9

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju mogą zostać na życzenie i koszt Gościa odesłane na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Dom Muzyka przechowa te przedmioty przez 3 miesiące po czym dokona ich likwidacji.

 

§10

W Domu Muzyka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Niezastosowanie się do tego zakazu skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500 PLN.

Komfortowe pokoje

Komfortowe miejsce dla Ciebie

Newsletter

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Łąkowa 1-2, 80-743, Gdańsk Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane